VẺ ĐẸP CỦA Đoàn Ngọc!

Nó khiến mình cảm thấy được sự mạnh mẽ và quyến rũ
- Đoàn Ngọc

2
Nó khiến mình cảm thấy được sự mạnh mẽ và quyến rũ